Ekonomifakta 2012

Arbetsgivaravgifter                                                                           Kostförmåner

Arbetsgivaravgift                                         31,42                            Frukost                                            40 kr

      Sjukförsäkringsavgift                      5,02                                    Lunch/Middag                               80 kr                            

      Arbetsskadeavgift                            0,30                                    Helt fri kost                                     200 kr

      Arbetsmarknadsavgift                      2,91

      Allmän löneavgift                             9,21                                   Milersättning

      Ålderspensionsavgift                      10,21                                   Egen bil                                            18,50 kr/mil

      Efterlevandepension                         1,17                                   Tjänstebil                                         9,50 kr/mil (bensin)

      Föräldraförsäkring                           2,60                                                                                           6,50 kr/mil (diesel)

                                                              

Arbetsgivaravgifter ej fyllt 26 år               15,49                             Momssatser

 

Egenavgift                                                    28,97                            25%                                                 (20% av priset)

      Sjukförsäkringsavgift                       5,11                                   12%                                                 (10,71% av priset)

      Arbetsskadeavgift                             0,30                                    6%                                                 (5,66% av priset)

      Arbetsmarknadsavgift                      0,37                                 

      Allmän löneavgift                             9,21                                   Representation

      Ålderspensionsavgift                       10,21                                  (Belopp exkl. moms)

      Efterlevandepension                         1,17                                   Intern/extern representation:       90 kr

      Föräldraförsäkring                           2,60                                   (lunch, middag, supé)

 

Särskild löneskatt (vid inkomst av                                                    Räntor

passiv näringsverksamhet)                         24,26                            Dröjsmålsränta                               10,00                           

                                                                                                           (referensränta +8%)                                

Ålderspensionsavgift (födda 1938-1946) 10,21                            Referensränta (2012-01-01)          2,00

                                                                                                          Reproränta (2011-12-21)              1,75                            

För anställda födda 1937 eller                                                         Statslåneräntan                                2,76

tidigare betalas varken social-                                                         (genomsnitt 2010)

Avgifter eller särskild löneskatt.

                                                                                                    

Basbelopp                                                                                          Sjukförsäkring

Inkomstbasbelopp                                        54.600                         Högsta sjukpenninggrundande      330.000 kr

Prisbasbelopp                                               44.000                         inkomst 2012

Förhöjt prisbasbelopp                                  44.900                         Högsta föräldrapenning                 440.000 kr

 

Gåvor till anställda                                                                            Sjuklön

(belopp inkl. moms)                                                                          Dag 1 (karensdag)                            0%

Julgåva                                                              450 kr                      Dag 2 – 14                                      80%

Jubileumsgåva                                              1.350 kr                       Dag 15 -                                         Sjukpenning från

Minnesgåva                                                 10.000 kr                                                                             Försäkringskassan

                                                                                                                                                                    Läs mer www.fk.se  Inkassoavgifter                                                                                 Brytpunkt för statlig inkomstskatt

Påminnelseavgift                                           50 kr                           (taxerad förvärvsinkomst)

Inkassoarvode                                              160 kr                           20% statlig skatt                             414.000 kr

Amorteringsplan                                         150 kr                           25% statlig skatt                             587.100 kr

Amorteringsavisering                                  50 kr/avi

Arvode för bet.föreläggande                       300 kr                           Traktamente inom Sverige

Arvode handräckning                                 375 kr                           Hel dag                                            220 kr

Ans. handräckning                                     300 kr                           Halv dag och natt                           110 kr

Kostnad för verkställighet                           600 kr/år                     Läs mer om minskning av traktamente

                                                                                                           Och traktamenten utomlands på www.skatteverket.se

Inkomst av näringsverksamhet %

(inkomstår 2012)

Periodiseringsfond, firma + HB                  30

Periodiseringsfond AB + stiftelse                25

Positiv räntefördelning                                 6,65

Negativ räntefördelning                               2,65

Expansionsfondsskatt                                  26,3

Bolagsskatt                                                  26,3

Schablonavdrag egenavgifter                     25

Schablonavdrag löneskatt                          20