FAQ

Viktiga datum 2013/2014 

 

16 December:

Sista dagen att lämna pappersdeklaration för juridiska personer med beskattningsår:

2012-06-01 - 2013-05-31

2012-07-01 - 2013-06-30

 

20 December:

Periodisk sammanställning för november ska lämnas. Gäller dig som redovisar på pappersblankett:

 

27 December:

Periodisk sammanställning för november ska lämnas. Gäller dig som redovisar via e-tjänsten.

Momsdeklaration ska lämnas för räkenskapsår som avslutas 2013-10-31 och årsredovisar.

Skattedeklaration för företag med omsättning över 40 miljoner för november månad ska lämnas.


  3 Januari 2014:

Fyllnadsinbetalning av skatt på underskott av slutlig skatt mindre än 30 000 kronor för beskattningsår:

2012-08-01 - 2013-07-31

2012-09-01 - 2013-08-31


15 Januari:

Sista dag att lämna inkomstdeklaration elektroniskt för juridiska personer med beskattningsår:

2012-06-01 - 2013-05-31

2012-07-01 - 2013-06-30


17 Januari:

Inbetalning av F-SA skatt för december

Deklaration och inbetalning av moms för november månad

Deklaration och inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december månad.


20 Januari:

Periodisk sammanställning för december och sista kvartalet 2013 ska lämnas. Gäller dig som redovisar på pappersblankett.


25 Januari:

Periodisk sammanställning för december och sista kvartalet 2013 ska lämnas. Gäller dig som redovisar elektroniskt.


27 Januari:

Skattedeklaration för december månad ska lämnas för företag med omsättning över 40 miljoner.


31 Januari:

Kontrolluppgifter ska lämnas för inkomståret 2013 till Skatteverket.

Sista dag för företagare att begära utbetalning för husarbete enligt fakturamodellen om kunden betalt under 2013.


12 Februari:

Fyllnadsinbetalning för underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor ska göras för att undvika kostnadsränta för:

Fysiska personer, enskilda näringsidkare samt juridiska personer (med bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 och 31/12 2013).


Inbetalning av F-SA skatt för januari månad.

Deklaration och inbetalning av moms för december månad (månadsredovisning) och oktober-december månad (kvartalsredovisning).

Deklaration och inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari månad.


20 Februari:

Periodisk sammanställning för januari 2014 ska lämnas. Gäller dig som redovisar på pappersblankett.


25 Februari:

Periodisk sammanställning för januari 2014 ska lämnas. Gäller dig som redovisar elektroniskt.


26 Februari:

Momsdeklaration ska lämnas för företag med bokslutsdatum 2013-12-31 som årsredovisar.

Skattedeklaration för januari månad ska lämnas för företag med omsättning över 40 miljoner.