Om MIXIT Redovisning

Jag som har startat företaget och drivit det sedan starten 1990 heter Carina Norén och är auktoriserad redovisningskonsult sedan 2006. Jag arbetar med företag inom olika företagsformer med upp till 20 anställda inom ett flertal branscher. Innan jag blev egenföretagare arbetade jag som anställd ekonomiansvarig inom  medelstora företag.

Jag är medlem i SRF - Sveriges redovisningskonsulters förbund och deltar regelbundet i kompetensutbildningar för att hålla mig ajour med de lagar och regler som arbetet som redovisningskonsult kräver.