Ekonomifakta 2013

Arbetsgivaravgifter Kostförmåner 
Arbetsgivaravgift     31,42Frukost 40 kr 
    Sjukförsäkringsavgift  4,35Lunch/Middag 80 kr
    Arbetsskadeavgift      0,30Helt fri kost200 kr
    Arbetsmarknadsavgift  2,91  
    Allmän löneavgift  9,88Milersättning 
    Ålderspensionsavgift 10,21Egen bil18,50 kr/mil
    Efterlevandepension  1,17Tjänstebil 9,50 kr/mil (bensin)
    Föräldraförsäkring  2,60  6,50 kr/mil (diesel)
    
Arbetsgivaravgifter ej fyllt 26 år     15,49Momssatser 
  25%(20% av priset)
Egenavgift      28,9712%(10,71% av priset)
    Sjukförsäkringsavgift 4,44 6%(5,66% av priset) 
    Arbetsskadeavgift 0,30  
    Arbetsmarknadsavgift 0,37Representation 
    Allmän löneavgift 9,88 (Belopp exkl moms) 
    Ålderspensionsavgift 10,21Intern/extern representation90 kr
    Efterlevandepension 1,17(lunch/middag/supé) 
    Föräldraförsäkring 2,60  
  Räntor
Reducerad egenavgifter Dröjsmålsränta9,50
för den som ej fyllt 26 år     14,88(referensränta +8%)
  Referensränta (2012-07-02)1,50
Särskild löneskatt (vid inkomst av     24,26Reproränta (2012-12-19)1,00
passiv näringsverksamhet) Statslåneränta (genomsnitt 2011)2,57
    
Ålderspensionsavgift (födda 1938-1947)     10,21Sjukförsäkring 
  Högsta sjukpenninggrundande  
För anställda födda 1937 eller tidigare  inkomst 2012333.750
betalas varken socialavgifter eller Högsta försäldrapenning445.000
särskild löneskatt.   
  Sjuklön 
Basbelopp Dag 1 (karensdag)0%
Inkomstbasbelopp56.600Dag 2-1480%
Prisbasbelopp44.500Dag 15- Sjukpenning från
Förhöjt prisbasbelopp44.900 Försäkringskassan.
   Läs mer på fk.se
Gåvor till anställda   
(belopp inkl moms) Brytpunkt för staligt inkomsskatt 
Julgåva   450 kr

(taxerad förvärvsinkomst

 
Jubileumsgåva 1.350 kr20% statlig skatt426.300 kr
Minnegåva15.000 kr25% statlig skatt604.700 kr
    
Inkassoavgifter Traktamente inom Sverige 
Påminnelseavgift 50 krHel dag220 kr
Inkassoarvode160 krHalv dag och natt110 kr
Amorteringsplan150 kr  
Amorteringsavisering 50 kr/aviLäs mer om minskning av traktamente 
Arvode bet.föreläggande340 kroch traktamente utomlands på 
Ans. bet.föreläggande300 krskatteverket.se 
Arvode för handräckning375 kr  
Ans. handräckning300 kr  
Kostnad verkställighet600 kr  
    
Inkomst av näringsverksamhet %  
(inkomstår 2013)   
Periodiseringsfond, firma+HB 30  
Periodiseringsfond, AB+stiftelse25  
Positiv räntefördelning6,99  
Negativ räntefördelning2,49  
Expansionsfondskatt22   
Bolagsskatt22  
Schablonavdrag egenavgifter25  
Schablonavdrag löneskatt20